Information om drivmedelstillägget, DTM
Transportpriserna revideras månatligen med ett särskilt drivmedelstillägg, DTM.

Nivån på DTM styrs av det genomsnittliga priset för diesel i Sverige per månad. Maxtrans använder sig av SCB:s kontrollerade indextal för diesel "K92SÅ0900" för att fastställa aktuellt DTM, vi justerar DTM en gång per månad.

Vänligen observera att från 2011-01-01 höjs koldioxid- och energiskatten på diesel med 25,75 öre per liter inklusive moms.

Bränsletillägg för 2012: 9,2%