Ett av Nordens ledande transportföretag!

Maxtrans startades 1978 med fokus på att transportera konst och antikviteter. Företaget växte snabbt till att bli ett av Nordens ledande transportföretag med transporter av konst och antikviteter som huvudnäring. Maxtrans har fortsatt att utvecklats och idag är vi fortfarande ett av Nordens ledande transportföretag med den skillnaden att transport av konst och antikviteter endast är ett av flera ben som vi står på. Vi är fortfarande på stark frammarsch och har en tydlig ambition att växa ytterligare.

Vår affärsidé är att transportera, lagra och emballera ömtåligt och värdefullt gods – över hela världen. Det som utmärker oss är stort engagemang, dedikation och kunnande som i minsta detalj uppfyller våra kunders behov.

Bland våra mest trogna kunder finns världens ledande auktionsföretag, muséer och konsthallar. Uppdragen inkluderar även att hänga och ansvara för hela utställningar, både i Sverige och utomlands. Under senare år har nya kunder inom helt andra branscher med andra krav och önskemål knutits till oss. Åt några av dessa ansvarar vi även för faktiska installationer hos våra kunders kunder.