Aspire Maxtrans är specialister på säkra transporter av fragila och värdefulla föremål med bil, flyg, kurir och båt över hela världen. Europa är vår hemmamarknad och vi trafikerar de olika länderna regelbundet med våra egna fordon. Sverige och framförallt Stockholm och Mälardalen trafikerar vi dagligen.

Våra chaufförer är specialutbildade för att hantera känsligt och oemballerat gods.

Fordon
Våra egna fordon uppfyller EU:s krav på miljözoner och är specialutrustade för fragilt och värdefullt gods.
• Speciell luftfjädring av chassi
• Klimatanläggning i skåp
• GPS övervakningssystem
• Larm för skåp och hytt
• Gaslarm
• Extra fästskenor i golv och tak
• Kurirsäte

Försäkring
Tack vare vår låga skadefrekvens kan vi erbjuda transport- och lagerförsäkring till mycket konkurrenskraftig premie.

Spedition
• Vi hjälper till med all form av dokumenthantering som rör den aktuella transporten
• Export- och importdokument till tullverket
• Ansökan om licenser och utfärdande av internationella frakthandlingar
• Vi har även en stor kunskapskompetens beträffande tull- och licensregler

Uppackning/packning på plats, leverans till en speciell plats i huset, upphängning av målningar, montering av mässmontrar och andra speciella önskemål utför vi också.